Jesteśmy firmą brokerską specjalizującą się w świadczeniu usług w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń.

Ponad 135 lat istnienia firmy-matki i ponad 20 lat na rynku polskim pozwala nam korzystać z doświadczeń pełnej sukcesów historii naszej firmy.

Firma brokerska Funk International Polska została utworzona w 1994 roku przez trzy wiodące europejskie domy brokerskie.
Jedynym udziałowcem jest w chwili obecnej Funk – największy niezależny dom brokerski w Niemczech oraz jeden z największych, niezależnych brokerów w Europie, założony w Berlinie w 1879r.

Od tak wielu lat z sukcesem obsługujemy naszych Klientów wywierając znaczący wpływ na kształt polskiego rynku ubezpieczeń - wiele opracowanych przez nas rozwiązań weszło na stałe do kanonów sztuki ubezpieczeniowej.

Projektujemy i wdrażamy indywidualne rozwiązania z krajowego i zagranicznego rynku ubezpieczeń, świadczeń pracowniczych oraz zarządzania ryzykiem zarówno w zakresie analizy funkcjonujących zagrożeń oraz tworzenia nowatorskich programów ubezpieczeniowych, jak i - co najważniejsze - skuteczny nadzór nad dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

W tym procesie łączymy wszystkie tradycyjne działania międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego z nowoczesnym zintegrowanym zarządzaniem ryzykiem.