Funk International Polska Sp. z o.o.

Już od ponad 25 lat na rynku lokalnym i ponad 140 lat w skali globalnej Funk International Polska zapewnia najlepsze rekomendacje w obszarze ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem i doradztwa w zakresie rozwiązań emerytalno-inwestycyjnych.

Projektujemy i wdrażamy indywidualne rozwiązania z krajowego i zagranicznego rynku ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem zarówno w zakresie analizy funkcjonujących zagrożeń oraz tworzenia nowatorskich programów ubezpieczeniowych, jak i - co równie ważne - skutecznego nadzoru nad dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Jako silny i kompetentny partner we wszystkich dziedzinach świadczeń pracowniczych i rozwiązań emerytalno-inwestycyjnych – pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu optymalnych strategii emerytalno-inwestycyjnych dla poszczególnych grup pracowniczych, zarówno w zakresie programów rejestrowanych, jak i nierejestrowanych w KNF.

Nasz film

Zum Video

Co klienci mówią

Co klienci mówią

Nasze lokalizacje

Nasze lokalizacje