Faktoring - zarządzanie ryzykiem oraz płynnością finansową

Faktoring to dziś jeden z najszybciej rozwijających się produktów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Faktoring poprawi płynność finansową Twojego przedsiębiorstwa zapewniając finansowanie faktur zaraz po ich wystawieniu.

Funk – z pełną znajomością sektora faktoringowego i współczesnej gospodarki rynkowej wraz z wieloletnim doświadczeniem – jest dziś gwarancją optymalizacji procesu zarządzania należnościami za pomocą wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań takich jak:

 • faktoring niepełny,
 • faktoring mieszany,
 • faktoring pełny na polisie faktora,
 • faktoring pełny na polisie przedsiębiorstwa,
 • faktoring kontraktowy,
 • faktoring odwrotny wymagalnościowy,
 • faktoring odwrotny dyskontowy

Swobodnie poruszając się w tej szczególnie skomplikowanej materii jaką są transakcje faktoringowe, proponujemy elastyczne podejście do standardowych produktów - i poprzez ich odpowiednią modyfikację - stworzenie programu faktoringowego precyzyjnie dopasowanego do spersonalizowanych wymogów.

Posiadana szeroka wiedza merytoryczna, wieloletnie doświadczenie, uczestniczenie w obsłudze programów faktoringowych umożliwia zwrócenie uwagi na każdy szczegół, dbając o takie detale jak np. wybór metody rozliczania programu faktoringowego (per faktura/saldowo).

Nasze programy faktoringowe pozwalają m. in. na:

 • optymalizację limitu finansowania,
 • optymalizację limitów finansowania per odbiorca (z uwzględnieniem limitów koncentracji per odbiorca),
 • optymalizację poziomu wypłacanej zaliczki,
 • optymalizację sposobu rozliczania wypłacanej zaliczki (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności),
 • optymalizację warunków cenowych,
 • optymalizację zabezpieczeń

Twój kontakt

Sebastian Majewski
+48 722 225150
E-Mail-Contact