Informacje prawne

 

Nazwa spółki
Funk International Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Adresy oddziałów dostępne w zakładce Kontakt

Kontakt 
tel. +48 22 518 86 00, e-mail: funk@funk.pl

Numer KRS 0000037709 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer NIP 951-00-52-259

Numer licencji brokerskiej 500

Numer w rejestrze brokerów 00000087/U

Kapitał zakładowy 444 500 PLN 

Zarząd Wojciech Goc