Funk – kompetentny profesjonalista po Twojej stronie

Nasi brokerzy, będący jednymi z najlepszych praktyków ubezpieczeń w Polsce, zapewniają unikalne rozwiązania bazujące na rozległej wiedzy merytorycznej i technicznej, na ponad 20-letnim doświadczeniu praktycznym na rynku lokalnym i ponad 135-letnim w skali globalnej. Posiadana szeroka wiedza merytoryczna, wieloletnie doświadczenie oraz aktywne uczestniczenie w procesie likwidacji szkód umożliwiają nam elastyczne podejście do standardowych produktów - i poprzez ich odpowiednią modyfikację - stworzenie programu precyzyjnie dopasowanego do specyficznych wymogów, gwarantującego pełną ochronę nawet dla najtrudniejszych ryzyk.

Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

Funk – niezależny broker i solidny partner w zarządzaniu ryzykiem – oferuje innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe chroniące zarówno przed klasycznymi, jak i indywidualnymi zagrożeniami, wynikającymi ze specyfiki działalności lub potrzeb Klienta.

Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

Ubezpieczenia OC grup zawodowych

Wśród ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej można wyróżnić szczególną grupę – odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem określonego zawodu bądź pełnieniem określonej funkcji.

Ubezpieczenia OC grup zawodowych

Ubezpieczenia techniczne

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych, uwzględniających podział ryzyka między podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny na każdym jego etapie.

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia różne

Jako doświadczeni brokerzy nie obawiamy się nowych wyzwań, ani ryzyk trudnych i nietypowych.

Ubezpieczenia różne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy merytorycznej jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie analizy ryzyka i tym samym gwarantujemy stworzenie optymalnego produktu, dostosowanego do zakresu prowadzonej działalności oraz rodzaju i wielkości potencjalnego zagrożenia.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia komunikacyjne

Funk już od ponad 20 lat jest sprawdzonym dostawcą elastycznych rozwiązań w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych programów ubezpieczenia flot komunikacyjnych.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe to dziś jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi produktów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia osobowe

Kompleksowa oferta ubezpieczeń osobowych stanowi dziś nieodzowny element polityki Employee Benefits.

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz kodeksem cywilnym za uchybienia i nieprawidłowe działania w trakcie wykonywania czynności zarządczych i nadzorczych, skutkujące negatywnymi konsekwencjami dla spółki, udziałowców, pracowników, wierzycieli oraz szerokiej rzeszy osób trzecich - członkowie władz spółek kapitałowych odpowiadają swoim własnym majątkiem.

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenia transportowe

Transport drogowy i kolejowy, tak samo jak transport lotniczy i morski, zawsze był istotną częścią światowego handlu gospodarczego.

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia cybernetyczne

Zagadnienie bezpieczeństwa informatycznego nie jest już dziś postrzegane jako zagadnienie techniczne, sprowadzające się do wyboru odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego.

Ubezpieczenia cybernetyczne

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne ułatwiają i usprawniają dostęp do opieki medycznej w najlepszych placówkach.

Ubezpieczenia zdrowotne