Ubezpieczenia mienia i utraty zysku (BI) – pełny pakiet ochrony

Funk – niezależny broker i solidny partner w zarządzaniu ryzykiem – oferuje innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe chroniące zarówno przed klasycznymi, jak i indywidualnymi zagrożeniami, wynikającymi ze specyfiki działalności lub potrzeb Klienta.

Tworząc rozwiązania ubezpieczeniowe korzystamy ze wszystkich dostępnych na rynku produktów, w tym m.in.: 

 • ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych (w tym od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku) lub od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia utraty zysku w następstwie szkody w mieniu, w następstwie szkody w sprzęcie elektronicznym, w następstwie awarii mechanicznej maszyny, uszkodzenia lub utraty mienia podczas transportu,
 • i innych przygotowywanych w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Posiadana szeroka wiedza merytoryczna, wieloletnie doświadczenie oraz aktywne uczestniczenie w procesie likwidacji szkód umożliwiają nam elastyczne podejście do standardowych produktów - i poprzez ich odpowiednią modyfikację - stworzenie programu precyzyjnie dopasowanego do specyficznych wymogów, gwarantującego pełną ochronę nawet dla najtrudniejszych ryzyk.

 

Ponadto oferujemy kompleksowy zakres usług uzupełniających, obejmujący m.in.:

 • wycenę wartości majątku na potrzeby ubezpieczenia,
 • identyfikację i analizę obszarów ryzyka i związanych z nimi zagrożeń,
 • oszacowanie maksymalnej możliwej wysokości szkody,
 • przegląd istniejących w firmie systemów bezpieczeństwa, zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych,
 • raporty oceny ryzyka akceptowane na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych,
 • wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji formułowanych przez Ubezpieczycieli,
 • opracowanie i wdrożenie procedur i struktur zarządzania ryzykiem,
 • rozpoznanie rynku ubezpieczeniowego, w tym sytuacji finansowej Ubezpieczycieli,
 • aktywne wsparcie i doradztwo w zakresie likwidacji szkód.

 

Korzystanie ze światowej sieci Funk Alliance umożliwia nam uzyskanie unikalnego, zindywidualizowanego rozwiązania nie tylko w kraju, ale również na globalnym rynku.

Naszym Klientom oferujemy również dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.


Twój kontakt

Katarzyna Dąbrowska
+48 22 51886-07
Email-Contact
Ewa Wawer-Bochenek
+48 22 51886-06
Email-Contact