Ubezpieczenia OC grup zawodowych – optymalna ochrona dla profesjonalistów

Wśród ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej można wyróżnić szczególną grupę – odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem określonego zawodu bądź pełnieniem określonej funkcji. Jest to ubezpieczenie przewidziane dla osób i podmiotów prowadzących profesjonalną działalność w zakresie wymagającym szczególnej wiedzy, kwalifikacji i uprawnień.

Zakres ochrony dla takiej działalności łączy w sobie zarówno ochronę  w ramach odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności deliktowej, a w niektórych przypadkach również odpowiedzialności za produkt.

Właściwe skonstruowanie umowy OC grup zawodowych wymaga więc już nie tylko szerokiej wiedzy merytorycznej i bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa, ale i dogłębnej znajomości danej branży.

Doświadczeni specjaliści z Funk są właściwym i kompetentnym partnerem w zakresie analizy tego ryzyka i gwarantują stworzenie optymalnej, elastycznej strategii ubezpieczeniowej dostosowanej do branży i wielkości potencjalnego zagrożenia. Swobodnie poruszając się w tej szczególnie skomplikowanej materii, nasi brokerzy proponują dopracowane rozwiązania w zakresie zarówno ubezpieczeń obowiązkowych, dobrowolnych, jak i nadwyżkowych ponad limity sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych - dla szeregu profesjonalnych zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem: 

OC architekta / projektanta / inżyniera budowlanego

Architekci, projektanci, inżynierowie budowlani wykonują zawody niezwykle atrakcyjne i twórcze, ale jednocześnie obciążone dużym ryzykiem popełnienia błędu, mogącego skutkować powstaniem szkody czy to osobowej, czy to rzeczowej, czy czystej szkody finansowej więcej

OC księgowych / biur rachunkowych / biegłych rewidentów

Obowiązek ubezpieczenia jest zdefiniowany przez obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na biura rachunkowe i biegłych rewidentów obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub świadczeniem usług biegłego rewidenta więcej

OC spółek informatycznych

Informatyka należy obecnie do kluczowych obszarów większości przedsiębiorstw. Ich prawidłowe funkcjonowanie zależy od sprawności systemów informatycznych więcej