Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – warto polegać na ekspertach

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy merytorycznej jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie analizy ryzyka i tym samym gwarantujemy stworzenie optymalnego produktu, dostosowanego do zakresu prowadzonej działalności oraz rodzaju i wielkości potencjalnego zagrożenia.

Prawidłowo skonstruowany program, poza pełną ochroną dla Spółki, może być również warunkiem koniecznym dla zdobycia zaufania partnerów biznesowych, poprzez odpowiednie zabezpieczenie ich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 

Oferujemy wyspecjalizowane, ponadstandardowe rozwiązania w zakresie: 

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i członków rad nadzorczych (D&O),
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla wolnych zawodów i grup zawodowych,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt,
  • nadwyżkowych programów ubezpieczeniowych w powyższych ryzykach.

 

Spółki działające na arenie międzynarodowej, które podlegają specjalnym przepisom o odpowiedzialności na rynkach zagranicznych, mogą również korzystać z naszego globalnego potencjału w ramach Funk Alliance.

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na ulokowanie trudnych ryzyk, ale również na doradztwo przez cały okres współpracy oraz na fachową pomoc w przypadku wystąpienia szkody. 

Oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.


Twój kontakt

Katarzyna Dąbrowska
+48 22 51886-07
E-Mail-Contact