Ubezpieczenia osobowe – pożądane benefity pracownicze

Kompleksowa oferta ubezpieczeń osobowych stanowi dziś nieodzowny element polityki Employee Benefits. Pracodawcy w coraz większym stopniu budują swoją strategię zatrudnienia w oparciu o świadczenia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność i konkurencyjność miejsca pracy. Prawidłowo skonstruowany pakiet benefitów pracowniczych, poprzedzony analizą potrzeb i możliwości finansowych, wzmocniony akcją informacyjną i dobrze przygotowany marketingowo - niewątpliwie wpływa bowiem na przyciąganie, utrzymanie i motywowanie Pracowników.

Funk od lat specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń osobowych, korzystając zarówno z doświadczeń zdobytych na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Naszym Klientom proponujemy rozwiązania zapewniające optymalną ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do ich potrzeb, przy uwzględnieniu specyfiki organizacji i rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa. 

Jako cel nadrzędny stawiamy sobie maksymalne zaspokojenie ubezpieczeniowych potrzeb Klienta, wsparcie go w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania i optymalizację kosztów w zakresie szeroko pojętych Employee Benefits w przedsiębiorstwie. 

Nasze programy nie powielają utartych schematów – posiadane doświadczenie i specjalistyczna wiedza merytoryczna umożliwiają nam daleko idącą ingerencję w standardowe definicje zdarzeń ubezpieczeniowych, poszczególne klauzule, karencje, zakresy oceny medycznej i katalogi wyłączeń. Przygotowane przez nas rozwiązania stanowią tym samym realną wartość dla Pracodawcy i Pracowników.

Prowadzimy szeroko zakrojone projekty dotyczące:

 • ubezpieczeń na życie,
 • ubezpieczeń zdrowotnych,
 • ubezpieczeń lekowych,
 • ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczeń kosztów leczenia i assistance za granicą,
 • indywidualnych ubezpieczeń na życie dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników,
 • planów emerytalno-inwestycyjnych,
 • karnetów sportowych. 

 

Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza najlepszych praktyków na rynku gwarantują kompleksowe podejście do projektowanych programów ubezpieczeń osobowych, uzupełnionych o szeroki zakres świadczonych usług dodatkowych. 

 

Zapewniamy:

 • usługi doradcze, m.in. analizę i ocenę istniejących programów ubezpieczenia,
 • propozycję optymalnych rozwiązań uwzględniających indywidualne potrzeby i preferencje – stworzonych z wykorzystaniem siły przetargowej wiodącego brokera ubezpieczeniowego,
 • wdrożenie nowego programu lub zmian według ustalonego harmonogramu działań,
 • uproszczenie administracyjnych procedur obsługi umowy, aby były jak najbardziej dogodne dla Pracodawcy i Pracowników,
 • organizację i wsparcie akcji informacyjnych dla Pracowników (ulotki, komunikaty, plakaty, szkolenia, prezentacje),
 • kompleksową obsługę administracyjną programu obejmującą m.in. raporty, ewidencje, rozliczenia,
 • nadzór nad prawidłową realizacją umowy, 
 • reprezentowanie Klienta w sytuacjach spornych z Ubezpieczycielem,
 • dostęp do specjalistycznych i konkurencyjnych rynków ubezpieczeniowych,
 • stały dostęp do najnowszych propozycji rynku ubezpieczeniowego, mogących mieć wpływ na zmiany w istniejącym programie,
 • dostęp do szerokiej wiedzy prawno-ubezpieczeniowej wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia,
 • profesjonalną pomoc zarówno na etapie opiniowania zasadności roszczenia, jak i w procesie realizacji świadczeń,
 • pełne bezpieczeństwo powierzonych danych.

 

 

Pełne bezpieczeństwo powierzonych danych 

Zgodnie z wymogami ustawowymi zabezpieczamy w pełni dane osobowe Klientów.

Nasze rozwiązania informatyczne zapewniają pełną poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.


Twój kontakt

Anna Bieńkowska
+48 22 51886-10
E-Mail-Contact
Kamil Krukowski
+48 22 51886-15
E-Mail-Contact