Ubezpieczenia różne

Jako doświadczeni brokerzy nie obawiamy się nowych wyzwań, ani ryzyk trudnych i nietypowych.

Proponujemy elastyczne rozwiązania ubezpieczeniowe, wspierające Klienta w zarządzaniu każdym ryzykiem związanym z jego profesjonalną działalnością, w tym m.in.:

  • ubezpieczenie ryzyk bankowych,
  • ubezpieczenie kart płatniczych,
  • ubezpieczenie wartości pieniężnych,
  • ubezpieczenie wycofania produktu (Product Recall),
  • ubezpieczenie od porwania i okupu (K&R),
  • i wiele innych, ściśle dopasowanych do profilu działalności naszych Klientów.

 

Oferowane przez nas produkty w ciekawy i nowatorski sposób zapewnią kompleksową ochronę również w zakresie m.in.:

  • ubezpieczeń osobowych od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczeń turystycznych - kosztów leczenia za granicą,
  • ubezpieczeń ochrony prawnej,
  • ubezpieczeń mieszkań i domów.

 

Skala i wszechstronność naszej działalności, jak również ponad 135-letnie doświadczenie grupy Funk, umożliwiają opracowanie niestandardowych produktów i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Oferowany zakres usług dodatkowych, w tym czynne uczestnictwo w postępowaniach likwidacyjnych, zapewniają kompleksowe wsparcie w realizacji strategicznych i operacyjnych celów naszych Klientów.


Twój kontakt

Ewa Wawer-Bochenek
+48 22 51886-06
Email-Contact