Ubezpieczenia techniczne – kompleksowe strategie ubezpieczeniowe

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych, uwzględniających podział ryzyka między podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny na każdym jego etapie.

Nasze programy ubezpieczenia budowy lub montażu mogą dotyczyć zarówno całego portfela wykonywanych prac, jak i poszczególnych kontraktów. Profesjonalna analiza całości planowanej inwestycji umożliwia stworzenie rozwiązania „na miarę” – tak by w pełni zabezpieczało zarówno samą inwestycję, jak i chroniło interesy zaangażowanych w jej realizację podmiotów oraz spełniało wszelkie wymogi stawiane przez inwestora.

 

W ramach kompleksowego zarządzania ryzykiem technicznym oraz ryzykiem w procesach inwestycji budowlano-montażowych gwarantujemy unikalne rozwiązania w zakresie:

  • ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR),
  • ubezpieczeń technicznych (maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii, maszyn od szkód elektrycznych, ubezpieczenia maszyn budowlanych CPM, sprzętu elektronicznego EEI),
  • ubezpieczenia utraty zysku w związku z przedłużeniem się terminu oddania inwestycji do użytku (ALOP/DSU),
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.Dzięki międzynarodowej strukturze grupy Funk oferujemy w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych również unikatowe rozwiązania z rynku globalnego.

 

Dzięki międzynarodowej strukturze grupy Funk oferujemy w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych również unikatowe rozwiązania z rynku globalnego.

 

Ponadto oferujemy kompleksowy zakres usług uzupełniających, obejmujący m.in.:

  • opracowanie zapisów umów / kontraktów budowlanych / dostosowania do wymogów FIDIC w części dotyczącej ubezpieczeń i odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy, 
  • audyty trwających polis na wniosek podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny,
  • szkolenia w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych. 

W przypadku wystąpienia szkody aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji szkód, m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań – lub poprzez przejęcie i prowadzenie procedury odszkodowawczej w imieniu Klienta, aż do chwili wypłaty należnego odszkodowania

Naszym Klientom oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.


Twój kontakt

Małgorzata Kujawska
+48 22 51886-13
Email-Contact