Pewność i bezpieczeństwo na drodze: ubezpieczenia transportowe dla przemysłu, firm handlowych i spedytorów

Transport drogowy i kolejowy, tak samo jak transport lotniczy i morski, zawsze był istotną częścią światowego handlu gospodarczego. W dobie globalizacji i międzynarodowego rozwoju gospodarczego trasy są jednak coraz dłuższe, coraz bardziej złożone łańcuchy dostaw - a tym samym coraz bardziej skomplikowane są zagrożenia czyhające na przewoźników.

Doświadczenie Funk w ubezpieczeniach transportowych sięga roku 1879 – czyli początku działalności. Tym samym już od ponad 135 lat w skali globalnej i ponad 20 lat na rynku krajowym oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb unikalne i nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe, zapewniające ponadstandardowy, szeroki zakres oraz gwarantujemy specjalistyczną wiedzę w zakresie:

 • ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego, 
 • ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu zagranicznym z możliwością rozszerzenia o przewozy kabotażowe na terenie UE,
 • ubezpieczenia OC zawodowej pod zabezpieczenie do licencji,
 • ubezpieczenia OC spedytora,
 • ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i transporcie międzynarodowym (cargo),
 • ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie, 
 • ubezpieczenia utraty zysku powstałej wskutek uszkodzenia lub utraty mienia podczas transportu.

 

Dla firm spedycyjnych oferujemy również kompleksową obsługę współpracujących z nimi przewoźników. Poza skonstruowaniem optymalnego programu chroniącego interesy spedytora, przejmujemy też nadzór nad jego bieżącą realizacją, weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych, pełną opiekę nad terminami odnowień polis i płatności składek oraz sporządzanie okresowych raportów szkodowych.

 

Nasi Klienci mają możliwość korzystania z naszej autorskiej aplikacji cargo, umożliwiającej m.in.:

 • szybkie i proste obliczenie kosztu ubezpieczenia przesyłki,
 • zgłaszanie przewozów do ubezpieczenia bezpośrednio przez spedytorów, 
 • automatyczne generowanie certyfikatów ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających ochronę, 
 • generowanie raportów i zestawień przesyłek zgłoszonych do ubezpieczenia.

 

Prosta i intuicyjna aplikacja zapewnia naszym Klientom kontrolę, pełną automatyzację i maksymalne uproszczenie procedur przy zgłaszaniu przesyłek do ubezpieczenia.

Oferujemy również dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji. Dedykowani brokerzy specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń transportowych zapewnią natomiast przejęcie obsługi roszczeń i likwidację szkód.


Twój kontakt

Justyna Hasik
+48 22 51886-04
Email-Contact