Ubezpieczenia zdrowotne – najkorzystniejsze benefity pracownicze

Ubezpieczenia zdrowotne ułatwiają i usprawniają dostęp do opieki medycznej w najlepszych placówkach. Natomiast dla Pracodawców pakiety medyczne to coraz popularniejsze narzędzie motywowania i budowania lojalności Pracowników – specjalistyczna opieka medyczna staje się najbardziej pożądaną korzyścią pozapłacową.

W zakresie ubezpieczeń zdrowotnych współpracujemy z polskimi towarzystwami ubezpieczeń i dostawcami abonamentowymi, co umożliwia nam elastyczne poruszanie się pomiędzy wszystkimi trendami rynkowymi. Zapewniamy tym samym kompleksową usługę w zakresie monitorowania zmian zachodzących na rynku, nowych możliwości i potencjalnych zagrożeń. Dostęp do zagranicznych rynków pozwala nam oferować naszym Klientom funkcjonującym na rynku lokalnym również niestandardowe rozwiązania globalne.

Przygotowane przez nas programy ubezpieczeń zdrowotnych, odzwierciedlając optymalne rozwiązania rynkowe, uwzględniają rzeczywiste potrzeby Pracodawcy i Pracowników z zakresu:

 • medycyny pracy,
 • podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • badań laboratoryjnych, obrazowych i diagnostycznych,
 • zabiegów ambulatoryjnych,
 • stomatologii, fizjoterapii, wizyt domowych, profilaktycznych szczepień,
 • opieki szpitalnej, operacji i zabiegów wysokospecjalistycznych, w tym chirurgii jednego dnia,
 • polis lekowych.

 

Specjaliści z FUNK oferują szeroki wachlarz usług zarówno na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku, jak również w całym okresie obowiązywania umowy, zapewniając:

 • usługi doradcze, m.in.: analizę istniejącego programu ochrony ubezpieczeniowej,
 • propozycję optymalnych rozwiązań uwzględniających indywidualne potrzeby Klienta oraz rzeczywisty dostęp do usług medycznych,
 • wdrożenie nowego programu lub zmian według ustalonego harmonogramu działań,
 • organizację i wsparcie akcji informacyjnych dla Pracowników (ankiety, ulotki, komunikaty, prezentacje, szkolenia),
 • kompleksową obsługę administracyjną obejmującą m.in. raporty, ewidencje,
 • profesjonalną asystę w procesie rozpatrywania roszczeń,
 • stały monitoring nowych rozwiązań rynkowych.

 

Program zdrowotny – korzyści dla Ubezpieczonych

 • szybki i nielimitowany dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w placówkach medycznych o wysokim standardzie świadczonych usług medycznych,
 • swobodny wybór lekarza i placówki medycznej,
 • elastycznie dopasowane terminy wizyt, punktualność przyjęć, konkretne godziny umówionych wizyt,
 • szeroki dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i cenionych specjalistów,
 • dostęp do innowacyjnych metod leczenia w najlepszych szpitalach publicznych, a także autoryzowanych szpitalach prywatnych,
 • bezgotówkowa realizacja świadczeń w placówkach partnerskich,
 • refundacja kosztów leczenia poza placówkami partnerskimi,
 • możliwość zapewnienia ochrony zdrowotnej na preferencyjnych warunkach również dla najbliższej rodziny. 

 

Program zdrowotny – korzyści dla Pracodawcy

 • budowanie pozytywnego wizerunku w oczach Pracowników i zdobywanie ich lojalności,
 • zwiększenie atrakcyjności Pracodawcy na rynku pracy
 • zwiększenie atrakcyjności świadczeń pozapłacowych,
 • karta przetargowa w procesie zdobywania i utrzymywania kluczowych pracowników,
 • ograniczenie absencji chorobowych, a tym samym zwiększenie wydajności pracy,
 • redukcja kosztów i czasu obsługi przy realizacji badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. 

Pełne bezpieczeństwo powierzonych danych Zgodnie z wymogami ustawowymi zabezpieczamy w pełni dane osobowe Klientów.

Nasze rozwiązania informatyczne zapewniają pełną poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.


Twój kontakt

Katarzyna Tyburek
+48 22 51886-16
Email-Contact