Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) – optymalna ochrona

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz kodeksem cywilnym za uchybienia i nieprawidłowe działania w trakcie wykonywania czynności zarządczych i nadzorczych, skutkujące negatywnymi konsekwencjami dla spółki, udziałowców, pracowników, wierzycieli oraz szerokiej rzeszy osób trzecich - członkowie władz spółek kapitałowych odpowiadają swoim własnym majątkiem.

Koszty obrony przed takimi roszczeniami są bardzo wysokie, obejmują bowiem niebagatelne koszty obsługi prawnej i doradztwa, koszty sądowe, a także jakże ważne koszty odbudowania wizerunku osoby zarządzającej Spółką, jak i samej Spółki.

Profesjonalny zespół brokerów, dysponujący ponad 20-letnim doświadczeniem, gwarantuje najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania z zakresu zarządzania tym ryzykiem, poprzez:

  • autorskie programy optymalnej ochrony D&O, uwzględniające indywidualne potrzeby Klientów,
  • dostęp do rynków światowych, umożliwiający zaaranżowanie programów międzynarodowych,
  • specjalistyczną wiedzę i doradztwo, 
  • rzetelne wsparcie w przypadku zaistnienia roszczenia,
  • czuwanie nad aktualnością zakresu ochrony w świetle zmieniających się przepisów prawa  (np. Rozporządzenie MAR, RODO).

 

Zaaranżowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz Spółki w ramach przyjętej sumy gwarancyjnej zapewni nie tylko wypłatę ewentualnego odszkodowania z tytułu szkody majątkowej, powstałej w wyniku błędnego działania lub zaniechania osoby ubezpieczonej, podania nieprawidłowej informacji, złożenia oświadczenia wprowadzającego w błąd, niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień, ale także pokrycie kosztów ochrony prawnej, kosztów adwokatów czy innych doradców.

 

Rozwiązania „szyte na miarę” dla każdego

Ubezpieczenie D&O jest doskonałym rozwiązaniem dla każdej Spółki – od działających lokalnie niewielkich prywatnych firm, poprzez spółdzielnie, fundacje, spółki państwowe, aż po międzynarodowe korporacje.

 

Dodatkowe korzyści z posiadania polisy D&O

  • usprawnienie procesu podejmowania decyzji,
  • zachowanie cash-flow Spółki,
  • większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji, 
  • umocnienie profesjonalnego i nowoczesnego wizerunku.

Twój kontakt

Małgorzata Kujawska
+48 22 51886-13
E-Mail-Contact