Funk: rodzinna firma - blisko naszych Klientów od pięciu pokoleń

Ponad 140 lat udanej historii firmy, niezależności, rosnącej kultury korporacyjnej oraz zdolności do długofalowego myślenia i działania to cechy Funk, firmy rodzinnej w piątym pokoleniu właścicieli.

Starając się utrzymać i rozwijać Funk jako firmę rodzinną, koncentrujemy się na stabilności i spójności naszych wartości oraz na silnej kulturze korporacyjnej. Nasze decyzje wynikają z długoterminowych strategii i mają na uwadze ciągłość działalności.

Naszą dzisiejszą pozycję największego zarządzanego przez właściciela brokera ubezpieczeniowego i doradcy do spraw ryzyka w Niemczech Spółka zawdzięcza swojej niezawodności i partnerskim relacjom z Klientami.Akcjonariusze

Historia Funk jest ściśle powiązana z prostotą i uczciwością właścicieli oraz z ich przedsiębiorczością i niezależnością more

Historia

Nasz rozwój począwszy od biura Th. Funk w Berlinie, aż do międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego i eksperta w zarządzaniu ryzykiem