Kronika Funk

Zarządzanie strategicznym i operacyjnym ryzykiem naszych Klientów jest naszym głównym celem od początku istnienia Funk, pierwotnie w obszarze ubezpieczeń transportowych, później – wraz z rozszerzaniem się naszej działalności na inne branże - również we wszystkich innych dziedzinach przemysłu i usług. Prawdziwy duch przedsiębiorczości powiązany z odpowiedzialnością i pasją do innowacji zawsze był i jest podstawą rozwoju naszej firmy.

1879 - 1932

1879
Theodor Funk otwiera biuro Th. Funk w Berlinie. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach transportowych.

1907
Theodor Funk i jego syn Leberecht zakładają Th. Funk und Sohn Assekuranz – kamień milowy w rozwoju firmy.

1911
Leberecht Funk otwiera Funk & Laude, która rozszerza działalność na inne branże. 

1918
Z udziałem partnerów Hansa Streckfussa, Theodora Funka Jr., Nelly Funk oraz dr. Emila Ernsta Funcke firma wznawia działalność po I Wojnie Światowej. Powstaje Th. Funk & Co.

1919
Th. Funk & Sohn przenosi się do własnej siedziby na Belle-Alliance-Platz w Berlinie.

1920
W spółce zostaje zatrudniony inż. Karl Winkelmann.

1926
Leberecht Funk Senior i Rudolf Auerswald zakładają agencję pośrednictwa ubezpieczeniowego Funk & Auerswald specjalizującą się w ubezpieczeniach lotniczych. 

1933 - 1956

1933
Dr Leberecht Funk i Ulrich Funk, najstarsi synowie trzeciego pokolenia rodziny Funk, dołączają do firmy i rozwijają działalność specjalizując się w obsłudze przedsiębiorstw średniego sektora oraz korporacji.

1939
Powstaje Leberecht Funk Versicherungsdienst w Hamburgu.

1940
Nazwa firmy zostaje zmieniona na L. Funk & Söhne. Rezultaty zaczyna przynosić systematyczne rozwijanie od lat 20-tych sieci ponadregionalnej.

1945
Po zakończeniu II Wojny Światowej, Leberecht Funk Senior i jego syn dr Leberecht Funk wspólnie odbudowują w Berlinie przedsiębiorstwo, które szybko staje się wiodącym brokerem ubezpieczeniowym w mieście. W Hamburgu Ulrich Funk i Heinz Winkelmann wznawiają wraz z Klausem i Heinzem Funk działalność L. Funk & Söhne oraz L. Funk Versicherungsdienst. Dwaj ostatni zostają partnerami w roku 1948.

1957 - 1976

1957
L. Funk & Söhne otwiera oddziały w Hamburgu, Essen, Frankfurcie, Hanowerze, Monachium i Reutlingen.

1962
Bliskie kontakty z braćmi dr. Wolfgangiem i Klausem Bühler skutkują założeniem Bühler, Funk & Co Versicherungsmakler (Schorndorf / Wirtembergia).

1970
Klaus-Ulrich Funk i dr Wolfgang Bühler, którzy należą do grupy od połowy lat 50-tych, dołączają do kierownictwa firmy jako partnerzy.

1973
Dr Leberecht Funk wraz z londyńskimi współpracownikami otwiera firmę Funk, Stewart Wrightson (International) GmbH. Przedsiębiorstwo założone celem obsługi rozwijającego się biznesu międzynarodowego zostało później przemianowane na Funk & Co (International) GmbH Versicherungs-und Rückversicherungsmakler (1979) oraz na Funk International GmbH, Versicherungs-und Rückversicherungsmakler (1987).

1977 - 1990

1977
Restrukturyzacja firmy poprzez konsolidację oraz założenie spółek kapitałowych z siedzibami w Hamburgu i w Berlinie. W ramach przejęcia kierownictwa przez czwarte pokolenie rodziny Funk, dr Leberecht Funk i dr Jörg-Heiner Funk zostają członkami Zarządu. Wkrótce potem do Zarządu dołącza także adwokat dr Dieter Schwanke. 

1980
Oficjalne przekazanie przedsiębiorstwa czwartemu pokoleniu rodziny Funk. Dr Leberecht Funk, dr Jörg-Heiner Funk i dr Dieter Schwanke stają się partnerami w grupie Funk.

1982
Otwarcie kolejnych biur Funk we Freiburgu i Nurembergu.

1989
Otwarcie biura w Kolonii.

1990
Po zjednoczeniu Niemiec założone zostają biura w Erfurcie, Dreźnie, Lipsku i Schwerin.

1991 - 1996

1991

Powstaje BauSecura Versicherungsmakler GmbH z centralą w Hamburgu – pośrednictwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w obsłudze sektora nieruchomości.
Otwarcie biura w Regensburgu.

1992
Claudius Jochheim zostaje członkiem Zarządu w siedzibie firmy w Berlinie, skąd razem z dr. Wolfgangiem Bühlerem kieruje działaniami grupy. Następuje połączenie wszystkich firm z grupy Funk pod patronatem nowo utworzonej spółki holdingowej Funk Gruppe GmbH. Grupa zakłada Funk-BBT GmbH i BBT Treuhandstelle des Verbandes Berliner und Brandenburgischer Wohnungsunternehmen GmbH.

1994
Funk Gruppe wraz z dwiema innymi wiodącymi europejskimi firmami brokerskimi: Diot SA (założona w Paryżu w 1884 r.) i GrECo International AG (założona w Wiedniu w 1925 r.) powołuje w Warszawie spółkę Funk Diot GrECo Polska Sp. z o.o.

W październiku 2001 Funk Diot GrECo Polska Sp. z o.o. zmieni nazwę na Funk International Polska Sp. z o.o.

1995
Claudius Jochheim zostaje powołany dyrektorem zarządzającym L. Funk & Söhne GmbH.

1996
Pod koniec roku dr Jörg-Heiner Funk opuszcza Zarząd firmy. Pozostaje w przedsiębiorstwie w charakterze doradczym jako partner.

1997 - 1999

1997

Celem zapewnienia specjalistycznej obsługi rynku ubezpieczeń szpitali zostaje utworzony Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH.
L. Funk & Söhne rozszerza niemiecką sieć sprzedaży grupy Funk otwierając biuro w Kaiserslautern.


1998

Dr Wolfgang Bühler odchodzi ze stanowiska partnera zarządzającego, ale pozostaje ściśle zaangażowany w działalność firmy. W tym samym czasie Claudius Jochheim zostaje partnerem zarządzającym grupy Funk. Klaus Bühler przechodzi na emeryturę.
L. Funk & Söhne GmbH (Stuttgart) zostaje połączone z L. Funk & Söhne GmbH (Hamburg).


1999
Gerd Liermann dołącza do dr. Dietera Schwanke w Zarządzie Funk Hospital-Versicherungmakler GmbH. 

2000 - 2002

2000

Thomas Abel i Yorck Hillegaart dołączają do Zarządu L. Funk & Söhne GmbH. Grupa Funk rozszerza międzynarodowe działania poprzez otwarcie Funk International Niederlande (Holandia) i Funk International SpA (Włochy).
Powstaje Funk-JLT-SIACI - platforma dla ścisłej światowej współpracy pomiędzy grupą Funk, Jardine Lloyd Thompson Group plc (piątym na świecie pod względem wielkości brokerem ubezpieczeniowym) i SIACI Groupe de Service d'Assurance (czwartym co do wielkości brokerem we Francji).
RMCE RiskCon GmbH & Co KG dołącza do grupy Funk.


2001

W październiku 2001 Funk Diot GrECo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zmienia nazwę na Funk International Polska Sp. z o.o.
Od tej chwili jedynym udziałowcem jest Funk.
Do istniejącej sieci biur w Niemczech dołącza biuro w Bielefeld.

 

2002 - 2004

2002

Przejęcie czwartego pod względem wielkości brokera w Austrii (Funk International Austria GmbH) to kolejny kamień milowy na drodze Funk do wzrostu znaczenia w Europie. 

Na Węgrzech Funk jest reprezentowana przez Funk International Hungaria Kft, Budapest.

 

Pod kierownictwem Wolfa-Dietera Kelcha i dr. Dietera Schwanke powstaje Funk Health Care Consulting GmbH, którego zadaniem ma być świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze medycznym.


2003
Christoph Bülk zostaje powołany do Zarządu L. Funk & Söhne GmbH. Christine Seiler zostaje powołana do Zarządu Funk-BBT GmbH.

2004
Funk zatrudniający obecnie ok. 700 pracowników, obchodzi 125-lecie istnienia.

Spółka rozszerza działalność – zakłada Funk Humanitas GmbH (FHT) koncentrującą się na organizacjach charytatywnych i humanitarnych.

2006 - 2007

2006
Z początkiem roku w skład Zarządu Funk Gruppe GmbH wchodzą Thomas Abel, Christoph Bülk i Yorck Hillegaart.

Grupa zakłada spółkę zależną w Rumunii – Funk International Romania – Broker de Asigurare si Reasigurare SRL. 

Funk nabywa większość udziałów w Böhm Consultants (członkowie zarządu: Matthias Edelmann, Dirk Scheurich), która specjalizuje się w planach emerytalnych przedsiębiorstw. Zwiększa to istniejące już doświadczenie Spółki w tym dynamicznym segmencie ubezpieczeń.

2007
Thomas Abel, Christoph Bülk and Yorck Hillegaart, którzy z dniem 1 stycznia 2006 roku powołani zostali do Zarządu Funk Gruppe GmbH stają się partnerami Funk.

2008

2008
Z dniem 1 stycznia 2008 roku, po 37 latach pracy Dr Dieter Schwanke odchodzi z Zarządu grupy Funk, pozostając w Spółce na stanowisku doradcy Zarządu. 

Z dniem 1 stycznia 2008 roku RMCE RiskCon GmbH rozpoczyna działalność pod nazwą Funk RMCE GmbH. Firma konsultingowa, specjalizująca się w zarządzaniu ryzykiem wspiera firmy w metodycznym rozwoju systemów zarządzania ryzykiem oraz w optymalizacji istniejących systemów. Dyrektorami zarządzającymi zostają mianowani: Hendrik F. Löffler i Yorck Hillegaart.

Celem zapewnienia holdingowi dodatkowego wsparcia, z dniem 1 stycznia 2008 roku zostaje wprowadzony nowy system zarządzania z wybitnymi osobistościami z zarządu spółki: Thomas’em Gaze, Wolfram’em Nieradzik i Thomas’em Harder.

Grupa Funk zawiera strategiczne partnerstwo z trzecią co do wielkości niezależną firmą brokerską w Szwajcarii, GWP Insurance Brokers AG – to kolejny krok w kierunku ekspansji Funk w Europie. Obie firmy współpracują z powodzeniem już od 2006 roku.

W dwa lata po przejęciu większości udziałów w grupie Böhm Consultants, Funk Gruppe koncentruje się na dwóch spółkach: przedsiębiorstwa Böhm GmbH i Funk Aktuar GmbH łączą się pod nazwą Funk Böhm Consultants GmbH - powstaje specjalistyczny broker ubezpieczeniowy odpowiedzialny za ubezpieczenia emerytalne.

Dr Leberecht Funk skończył już 65 lat i pod koniec roku przejdzie na emeryturę rezygnując z wykonywania obowiązków dla Funk Gruppe. Będzie pozostawać w ścisłym kontakcie z firmą jako konsultant i partner i nadal będzie wspierać Spółkę, tak jak robił to przez ostatnie 38 lat.

2009 - 2011

2009
Grupa Funk obchodzi 130-lecie istnienia.

2010
Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz zdolności rozpoznawania sytuacji rynkowej i dostosowywania się do  niej, Funk staje się tym, czym jest dzisiaj: największym w Niemczech niezależnym międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym i ekspertem w zarządzaniu ryzykiem.

2011

Specjaliści zajmujący się funduszami emerytalnymi działają pod nowymi nazwami: Funk Vorsorgeberatung GmbH i Funk Pensionsmanagement GmbH. Z dniem 1 lipca 2011 Rainald Meyer zostaje nowym dyrektorem zarządzającym Funk Vorsorgeberatung GmbH i Funk Pensionsmanagement GmbH wraz z Christoph’em Bülk i Claudius’em Jochheim. 

Mathias Lenschow zostaje dyrektorem zarządzającym Funk Health Care Consulting GmbH.

Udana, coraz bliższa współpraca sprawia, że Funk i GWP (szwajcarski reprezentant Funk) intensyfikują działania zmierzające do powstania sojuszu obu firm. 

2012

2012
Wspólnicy Funk rozpoczynają proces przekazywania kierownictwa spółki piątemu pokoleniu.

 

Obecnie młodsze pokolenie reprezentują dr Anja Funk-Münchmeyer, Alexander Funk, Robert Funk i Bernhard Schwanke. W związku ze zmianą pokoleniową, dr Jörg-Heiner Funk nie jest już związany z Funk. Poza tym struktura wspólników pozostaje bez zmian.

2014 - 2015

2014
Firma obchodzi swoje 135-lecie.

Szwajcarski reprezentant Funk funkcjonuje już jako Funk Insurance Brokers AG (Szwajcaria). Zmiana nazwy i przyjęcie tożsamości Funk ilustruje dokonany już proces połączenia spółek.

Funk zatrudnia ok. 1 000 pracowników w Niemczech i poza granicami. Poprzez zależne spółki w różnych krajach europejskich, jak również poprzez pozostającą pod kontrolą Funk międzynarodową sieć „Funk Alliance”, Funk jest obecny w 100 krajach świata.

2015
Dr Leberecht Funk i jego żona Maritta Funk zakładają Funk Foundation. Fundacja finansuje projekty naukowe związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem. Jest to największa prywatna fundacja powołana do badania modeli ryzyk finansowych.

Lars Thieme zostaje członkiem zarządu Funk Vorsorgeberatung.

2016 - 2018

2016
Funk od lat systematycznie wzrasta i dziś zatrudnia ponad 1 100 pracowników zarówno w Niemczech, jak i za granicą.

Wraz z rozwojem Spółki do poszerzonego Zarządu zostają powołani: dr Anja Funk-Münchmeyer, Alexander Funk, dr Frank Henning i Bernhard Schwanke. Dietmar Kalisch zostaje członkiem zarządu Funk-BBT GmbH, spółki powołanej do ubezpieczeń nieruchomości.

Dwie spółki: L. Funk i Söhne GmbH i Funk International GmbH zostają połączone w jedną działającą pod nową nazwą "Funk Versicherungsmakler GmbH". Jednocześnie spółka zależna od zarządzania ryzykiem, Funk RMCE GmbH, zmienia nazwę na Funk Risk Consulting GmbH.

2017
Do Zarządu zostają powołani Hendrik F. Löffler i Thomas Wang.

2018
1 sierpnia 2018 r. Funk otwiera nową spółkę zależną "Funk Insurance Broker AG" z siedzibą w Vaduz w Księstwie Liechtenstein. Partnerem zarządzającym jest Andy Bircher.