Gwarancja jakości

Oferowanie naszym Klientom najlepszych rekomendacji stanowi podstawę sukcesu naszej firmy i pozostaje naszym stałym i głównym celem. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec Klientów, prezentowanych przez nich wartości oraz ich przyszłości, które wymagają pełnej ochrony. Jest to dla nas wyzwanie a zarazem źródło naszej motywacji w tworzeniu indywidualnych rozwiązań dla Klientów.

Aktywna realizacja wytycznych dotyczących jakości oraz systemu zarządzania grupy Funk, opartego na normie DIN EN ISO 9001: 2008, stanowi gwarancję jakości oferowanych przez nas usług.


Poziom jakości

Naszym celem jest osiągnięcie poziomu jakości odpowiadającego potrzebom, wymaganiom oraz filozofii ryzyka Klienta, przy zachowaniu przestrzegania wymogów prawa, zasad rynkowych i etyki naszego zawodu. 

Stale wdrażamy własne, innowacyjne rozwiązania podnoszące oczekiwany poziom jakości – w jak najlepszym interesie naszych Klientów. Chcemy pozostawać jedną z najlepszych firm w branży, przekonując do siebie prezentowaną jakością usług.


Jakość w obsłudze Klienta

Nawiązując partnerskie relacje z naszymi Klientami jesteśmy w stanie rozwiązać większość ich problemów związanych z ryzykiem ubezpieczeniowym. Staramy się, aby nasze rekomendacje były najlepsze z możliwych.

Łącząc indywidualne wymogi Klientów i ich poziom ekspozycji na ryzyko z naszą specjalistyczną wiedzą i troską o bezpieczeństwo, dostarczamy najwyższy poziom jakości oferowanych usług. Konstruujemy programy ochrony dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, wykraczające daleko poza standardy rynkowe i realizowane w ścisłej współpracy z Klientami.

Stale rozwijamy i podnosimy nasze standardy jakości i innowacyjności, również w obszarze międzynarodowym. Świadczymy dodatkowe usługi informatyczne, które ułatwiają naszym Klientom zarządzanie ich polityką ubezpieczeniową oraz wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem.

Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów w dowolnym miejscu na świecie – dzięki globalnej sieci Funk Alliance. Zapewniamy tym samym prawidłową realizację międzynarodowych programów i profesjonalne, lokalne wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i szkodami, spełniając jednocześnie wszelkie wymogi w zakresie jasności i bezpieczeństwa informacji.


Jakość i marketing

Starając się, aby jakość naszych usług była przekonująca dla naszych partnerów rynkowych, utrzymujemy z nimi stałe relacje i ciągły dialog na temat nowych koncepcji jakościowych. 

Nasze standardy jakości i innowacyjności wdrażamy z dużą dozą kreatywności i w pełnej współpracy z partnerami.


Kadra pracownicza

Starannie wybierając naszych menedżerów i pracowników staramy się utrzymać opinię Funk jako pracodawcy na wysokim poziomie.

Promujemy rozwój osobisty pracowników i ich dążenie do samorealizacji, zapewniając finansowanie różnego typu szkoleń, dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji. 

Staramy się przyciągać, motywować i zatrzymywać w naszych szeregach najlepszych ekspertów z rynku ubezpieczeniowego – zapewniając im jasne struktury organizacyjne oraz skuteczne narzędzia do osiągania celów. Zachęcamy do skutecznej pracy zespołowej, zwłaszcza w złożonych interdyscyplinarnych, międzynarodowych i innowacyjnych projektach. Wszyscy dajemy z siebie 100% zaangażowania i bierzemy odpowiedzialność za ostateczny efekt naszej pracy.


Jakość a błędy

Dążymy do ujawniania, eliminacji i oceny wszystkich błędów. Staramy się unikać błędów, ale ich poprawianie jest niezbędnym etapem naszej pracy. Błędy są bowiem częścią codziennego życia a przez to stwarzają najlepsze możliwości uczenia się. Na ich podstawie możemy opracować nowe, skuteczniejsze koncepcje szkoleniowe.

Nasi pracownicy doskonalą swoje umiejętności, dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w rozmaitych szkoleniach i kursach.


Gwarancja jakości poprzez strukturę organizacyjną

Staramy się zapewnić skuteczną i sprawdzoną jakość usług na każdym etapie naszej pracy z Klientem, ponosząc jednocześnie w pełni za nią odpowiedzialność.

Promujemy dążenia pracowników i kadry kierowniczej do wdrażania wytycznych firmy dotyczących jakości, jak również uczynienie z nich kluczowych punktów oceny ich aktywności. Zachęcamy również do stałego podnoszenia poziomu jakości naszych usług poprzez sugestie i propozycje pracowników.

W ramach struktury organizacyjnej utrzymujemy kompleksowy system zarządzania, zapewniający stałe wdrażanie wszystkich wytycznych dotyczących promowania i utrzymania jakości. System zarządzania grupy Funk oparty jest na normie DIN EN ISO 9001: 2008.


Kultura korporacyjna

Promujemy odpowiedzialne, sprawiedliwe i zrównoważone postępowanie zarządcze kadry kierowniczej, oczekując od niej zarazem bycia wzorcem dla pracowników, zgodnie z wytycznymi Funk.

Zachęcamy do efektywnego i kreatywnego myślenia oraz postępowania pracowników, oczekując od nich pełnego zaangażowania w sukces całej firmy. Zachęcamy również do pozytywnego udziału w tworzeniu sprawiedliwego i odpowiedzialnego stylu zarządzania oraz przyjaznego środowiska pracy. 

Promujemy wysoką kulturę osobistą i dążenie do rozwiązywania potencjalnych konfliktów w sposób zrównoważony, partnerski i pełen szacunku.