Kultura korporacyjna

Kultura korporacyjna to coś więcej niż konkurencyjność i umiejętność utrzymania się na rynku. To coś w rodzaju „duszy” firmy, na którą składają się wartości, postawy, wierzenia i oczekiwania współdzielone przez pracowników.

Jest zatem bardzo ważnym elementem cechującym każdą firmę.

Jako wielopokoleniowa firma, Funk ma za sobą ponad 140 lat doświadczenia. Ta pełna sukcesów historia jest częścią tego, co kształtuje naszą kulturę korporacyjną, co czyni nas wyjątkowymi i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Aby przybliżyć naszym nowym pracownikom i partnerom biznesowym tę kulturę, zdefiniowaliśmy podstawowe zasady na jakich opiera się działalność firmy Funk. Zasady te określają nasze pragnienia, oczekiwania, a zarazem obowiązki w kultywowaniu naszych najważniejszych wartości:

 

Firma rodzinna

Funk jest rodzinną firmą w piątej generacji - odpowiedzialność, długoterminowe myślenie i postępowanie są głęboko zakorzenione w naszych wartościach.

 

Stabilna polityka pracownicza

Zapewnienie skutecznego rozwoju Spółki jest ściśle związane z długoterminową i stabilną polityką pracowniczą. Nasze hasło w tym obszarze to „partnerstwo” i „wsparcie”.

Promujemy osobisty rozwój i wspieramy dążenie do samorealizacji. Cenimy zaangażowanie, transparentność współpracy i wysoką kulturę osobistą.

Dążymy do rozwiązywania potencjalnych konfliktów w sposób zrównoważony, partnerski i pełen szacunku.

Przykładamy wagę do rozwoju zawodowego poprzez finansowanie różnego typu szkoleń, dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji. 

Staramy się przyciągać, motywować i zatrzymywać w naszych szeregach najlepszych ekspertów z rynku ubezpieczeniowego – zapewniając im jasne struktury organizacyjne oraz skuteczne narzędzia do osiągania celów.

 

Przedsiębiorczość i niezależność

Dążymy do budowania naszej pozycji jako Spółki niezależnej, oferującej kompleksowe usługi na najwyższym poziomie w obszarach zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń i systemów emerytalno-inwestycyjnych.

Zapewniamy globalne wsparcie naszych Klientów na całym świecie - poprzez biura Funk w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, na Węgrzech i w Rumunii, a także poprzez potężną międzynarodową sieć Funk Alliance. 

Wierzymy, że to właśnie niezależność pozwala nam pozostawać solidnym partnerem o przejrzystych zasadach postępowania, na którym można zawsze polegać.

 

Przestrzeganie zasad

Jako partnerzy biznesowi staramy się być zmotywowani i kompetentni, sumienni i rzetelni, sprawiedliwi i godni zaufania. 

Przestrzegamy prawa, zasad rynkowych i etyki naszego zawodu, mając świadomość, że nasze postępowanie jest również decydującym czynnikiem naszego sukcesu. 

 

Współpraca z Klientami

Staramy się rozwijać długoterminowe relacje z naszymi Klientami – ich satysfakcja jest naszym priorytetem. 

W tym celu wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie i siłę negocjacji, popartą realizacją złożonych projektów oraz dostępem do globalnego know-how grupy Funk, do analizy i opracowywania indywidualnych i optymalnych strategii spełniających wszystkie ich potrzeby i preferencje.

Wierzymy, że zaufanie wymaga naszej bliskości i bezpośredniego zaangażowania. Pozyskanego natomiast zaufania staramy się już nie stracić.

Wyrazem satysfakcji z naszej pracy jest z jednej strony stała, wieloletnia współpraca, z drugiej zaś rekomendowanie nas przez Klientów swoim partnerom biznesowym.

 

Nasz styl zarządzania

Promujemy otwartość, transparentność, rzetelność i bezpośrednie podejście.

Traktujemy wszystkich z godnością i szacunkiem – dając pracownikom możliwie największą swobodę i jak najwięcej wskazówek. 

Przestrzegamy ściśle tych wytycznych – wierząc, że mają znaczący wpływ na pozytywny wizerunek Funk.

 

Tacy jesteśmy 

Staramy się być bardziej zmotywowani, bardziej twórczy, bardziej kompetentni, bardziej ukierunkowani na zespół, bardziej otwarci, bardziej wiarygodni, bardziej sprawiedliwi, bardziej tolerancyjni i bardziej godni zaufania każdego dnia. 

Wierzymy we własną siłę i umiejętności.