Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

„Funk – warto polegać na ekspertach”.

Oferowanie naszym Klientom najlepszych rozwiązań w zakresie szerokiej oferty różnych form ubezpieczeń stanowi podstawę sukcesu naszej firmy i pozostaje naszym stałym i głównym celem. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec Klientów, prezentowanych przez nich wartości oraz ich przyszłości, które wymagają pełnej ochrony. Jest to dla nas wyzwanie, a zarazem źródło naszej motywacji w tworzeniu indywidualnych rozwiązań dla Klientów. Aktywna realizacja wytycznych dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa opartych na Normach Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2015, Bezpieczeństwem Informacji PN EN ISO/IEC 27001:2017 stanowi gwarancję jakości i poufności w procesie oferowanych przez nas usług.

Poziom jakości

Naszym celem jest osiąganie jak najwyższego poziomu satysfakcji i zadowolenia Klienta w zakresie oferowanych usług. Trwałe relacje biznesowe oparte na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie to główny kierunek naszych działań.

Nawiązując partnerskie relacje z naszymi Klientami jesteśmy w stanie rozwiązać większość ich problemów związanych z ryzykiem ubezpieczeniowym. Staramy się, aby nasze rekomendacje były najlepsze
z możliwych.

Łącząc indywidualne wymogi Klientów i ich poziom ekspozycji na ryzyko z naszą specjalistyczną wiedzą
i troską o bezpieczeństwo, dostarczamy najwyższy poziom jakości oferowanych usług. Konstruujemy programy ochrony dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, wykraczające daleko poza standardy rynkowe i realizowane w ścisłej współpracy z Klientami.

Stale rozwijamy i podnosimy nasze standardy jakości i innowacyjności, również w obszarze międzynarodowym. Świadczymy dodatkowe usługi informatyczne, które ułatwiają naszym Klientom zarządzanie ich polityką ubezpieczeniową oraz wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem.

Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów w dowolnym miejscu na świecie – dzięki globalnej sieci Funk Alliance. Zapewniamy tym samym prawidłową realizację międzynarodowych programów i profesjonalne, lokalne wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i szkodami, spełniając jednocześnie wszelkie wymogi w zakresie jasności i bezpieczeństwa informacji.

 

Kadra Pracownicza

Starannie wybierając naszych menedżerów i pracowników staramy się utrzymać opinię Funk International Polska Sp. z o. o. jako pracodawcy na wysokim poziomie.

Promujemy rozwój osobisty pracowników i ich dążenie do samorealizacji, zapewniając finansowanie różnego typu szkoleń oraz dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Staramy się przyciągać, motywować i zatrzymywać w naszych szeregach najlepszych ekspertów z rynku ubezpieczeniowego – zapewniając im jasne struktury organizacyjne oraz skuteczne narzędzia do osiągania celów. Zachęcamy do skutecznej pracy zespołowej, zwłaszcza w złożonych interdyscyplinarnych, międzynarodowych i innowacyjnych projektach. Wszyscy dajemy z siebie 100% zaangażowania i bierzemy odpowiedzialność za ostateczny efekt naszej pracy.

 

Jakość a błędy

Systematyczne identyfikujemy zagrożenia w odniesieniu do informacji wynikających z prowadzonej działalności oraz podejmujemy działania w kierunku minimalizowania ryzyka z nią związanego.

Nasi pracownicy doskonalą swoje umiejętności, dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w rozmaitych szkoleniach i kursach.

 

Gwarancja jakości poprzez strukturę organizacyjną

Funk International Polska Sp. z o. o. zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo w procesie przetwarzania danych na każdym etapie pracy z Klientem.

Obowiązkiem pracowników Spółki jest bezwzględne przestrzeganie zasad ujętych w procedurach bezpieczeństwa informacji, pracownicy są świadomi ważności posiadanych informacji oraz konieczności przestrzegania przyjętej Polityki ZSZ, jak również tego, iż w przypadku jej naruszenia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

W ramach struktury organizacyjnej wdrożyliśmy i utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, zapewniający stałe wysokie standardy we wszystkich realizowanych procesach zgodnie z wytycznymi wdrożonych międzynarodowych Norm. Zintegrowany System Zarządzania w Funk International Polska Sp. z o. o. oparty jest na Normach PN EN ISO 9001: 2015 oraz PN EN ISO/IEC 27001:2017

 

Kultura i Komunikacja wewnętrzna

Postępowanie etyczne, wzajemna współpraca i wzorowa komunikacja w zespole to wyznacznik naszej kultury organizacyjnej.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie i zapewnienie zasobów do systematycznego utrzymywania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym szacowania i analizy ryzyka, wdrażania zabezpieczeń infrastrukturalnych i proceduralnych, oceny ich skuteczności, monitorowania satysfakcji klientów, szkoleń pracowników oraz wszelkich innych działań, których ideą jest zapewnienie jak najwyższej jakości prowadzonych działań jak i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

 

W imieniu Funk International Polska Sp. z o. o.

Wojciech Goc - Dyrektor Zarządzający