Pracowniczy Program Inwestycyjny (PPI)

Pracowniczy Program Inwestycyjny (PPI) opiera się na zasadzie partycypacji Pracodawcy oraz Pracownika we wpłacanych składkach oraz odroczeniu możliwości wypłat z planu do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych.

Program przeznaczony jest dla Spółek, które pragną zapewnić swoim Pracownikom dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego. Mogą nim zostać objęci wszyscy Pracownicy lub wybrana grupa – jest to bowiem rozwiązanie bardzo elastyczne, dopasowywane do określonych celów Pracodawcy, zmierzających do optymalizacji polityki personalnej.

Programy PPI są podobne do rozwiązań przewidzianych w ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), ale łatwiejsze do wdrożenia i administrowania, są bowiem rozwiązaniami pozaustawowymi. Prowadzenie PPI w mniejszym stopniu angażuje więc Pracodawcę niż PPE - nie musi on prowadzić sprawozdawczości dla Komisji Nadzoru Finansowego ani przesyłać oświadczeń woli Pracowników dotyczących, np. zmiany funduszy, w których uczestniczą lub zmiany wysokości opłacanych składek.

Pomimo iż jest to rozwiązanie droższe od PPE, to w zamian daje większe zindywidualizowanie warunków i dostosowanie ich do preferencji danej Spółki.

 

Wsparcie Funk

Skuteczne zarządzanie własnymi funduszami pieniężnymi to przede wszystkimi wybór odpowiedniej dla siebie oferty na rynku inwestycyjnym, która pozwoli zyskać dodatkowe środki, a tym samym zaoszczędzić na przyszłą emeryturę. 

Planując swoją przyszłość, warto zatem rozważyć skorzystanie z usług wykwalifikowanego i doświadczonego brokera, który doradzi wybór optymalnego produktu finansowego, a w razie potrzeby dobierze również inne, efektywne rozwiązania umożliwiające tworzenie własnego funduszu emerytalnego.

Funk zapewnia pełne wsparcie przy wyborze i wdrożeniu Pracowniczego Programu Inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb i oczekiwań Pracodawcy, w tym m.in.:

  • analizę potrzeb i preferencji Pracodawcy i Pracowników,
  • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
  • wdrożenie PPI, 
  • bieżący monitoring funkcjonowania Programu.


Twój kontakt

Anna Bieńkowska
+48 22 51886-10
Email-Contact