Funk – warto polegać na ekspertach

Jako niezależny broker ubezpieczeniowy i konsultant do spraw ryzyka łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów. Nasza współpraca z Klientami koncentruje się na kompleksowym podejściu do obszarów: zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami i doradztwa w zakresie rozwiązań emerytalno-inwestycyjnych.

Zarządzanie ryzykiem

Jako konsultant ryzyka doradzamy we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem - wspierając realizację strategicznych i operacyjnych celów naszych Klientów pomagamy im analizować, szacować i skutecznie zarządzać potencjalnymi zagrożeniami, jak również poszukiwać nowych możliwości ochrony i rozwoju ich działalności. Bezpieczeństwo Klienta to nasz priorytet.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ubezpieczeniem

Funk wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i siłę negocjacji, popartą realizacją złożonych projektów oraz dostępem do globalnego know-how swojej międzynarodowej sieci Funk Alliance, do analizy i opracowywania indywidualnych i optymalnych strategii, spełniających wszystkie potrzeby i preferencje Klientów.

Zarządzanie ubezpieczeniem