Zarządzanie płynnością

Funk – Twój specjalista od zarządzania ryzykiem oraz płynnością finansową – wykorzystuje wieloletnie doświadczenie do optymalizacji wszystkich obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz płynnością finansową.

Nasza Oferta:

  • analiza funkcjonujących programów faktoringowych,
  • przygotowanie indywidualnie dopasowanego programu faktoringowego uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, w tym również poprzez dostęp do ofert z rynków międzynarodowych,
  • przedstawienie możliwych wariantów programu faktoringowego z uwzględnieniem optymalizacji m.in. limitu finansowania, limitów finansowania per odbiorca, poziomu wypłacanej zaliczki, sposobu rozliczania wypłacanej zaliczki (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności), warunków cenowych, struktury zabezpieczeń, bez konieczności uzupełniania wniosków faktoringowych,
  • weryfikacja umowy faktoringowej przed datą podpisania,
  • wdrożenie programu faktoringowego w tym szkolenia dla pracowników w zakresie jego obsługi np. dla działu handlowego, księgowego, finansowego,
  • dostosowywanie programu faktoringowego do zmieniających się potrzeb,
  • informowanie o nowych produktach, nowościach rynkowych, możliwościach rozwoju posiadanych rozwiązań.

Twój kontakt

Sebastian Majewski
+48 722 225150
E-Mail-Contact