Zarządzanie płynnością

Funk – Twój specjalista od zarządzania ryzykiem oraz płynnością finansową – wykorzystuje wieloletnie doświadczenie do optymalizacji wszystkich obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz płynnością finansową.

Optymalny program faktoringowy

Prawidłowo skonstruowany program faktoringowy przynosi wymierne korzyści. Efekty współpracy z nami to poprzedzony rzetelną analizą indywidualny i dopasowany do potrzeb zakres finansowania oraz obniżenie jego kosztów.

Skonstruowanie takiego programu wymaga dokładnej analizy transakcji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz doświadczenia i umiejętności w dostosowywaniu istniejących na rynku produktów faktoringowych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Programy faktoringowe są dla wszystkich - od działających lokalnie MŚP, przez spółdzielnie, spółki publiczne, państwowe, aż po międzynarodowe korporacje. Nie istnieje żadna branża, dla której skonstruowanie programu faktoringowego byłoby niemożliwe.


Twój kontakt

Sebastian Majewski
+48 722 225150
E-Mail-Contact