Analiza ryzyka – wyłącznie z Funk

W dzisiejszym, coraz bardziej niepewnym środowisku biznesowym, mamy do czynienia ze stale poszerzającym się wachlarzem potencjalnych ryzyk. Również obecny rynek ubezpieczeniowy, z całą skomplikowaną gamą produktów i usług, jest niezwykle złożony i podlega ciągłym zmianom.

Właściwe skonstruowanie programu ochrony wymaga więc już nie tylko szerokiej wiedzy merytorycznej, bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa i dogłębnej znajomości danej branży, ale również doświadczenia i umiejętności w rozpoznawaniu poszczególnych zagrożeń, dokonywaniu ich analizy oraz oceny stopnia narażenia na ich ekspozycję.Powierzenie analizy i oceny ryzyka profesjonalistom jest więc najkorzystniejszym rozwiązaniem w przebiegu procesu „risk management” w Spółkach.

 

Analiza i ocena indywidualnego ryzyka

W ramach procesu zwanego "profilowaniem ryzyka" intensywnie badamy wszelkie potencjalne ryzyka, które mogą zagrozić bezpieczeństwu naszego Klienta. Zidentyfikowane zagrożenia szacujemy i oceniamy – analizując ich wpływ na bieżącą i przyszłą działalność Spółki. Wraz z Klientem pracujemy nad stworzeniem indywidualnej filozofii ryzyka, w tym zdolności do jego podjęcia lub transferu poza Spółkę. Stanowi to podstawę do oceny zagrożeń i dalszego rozwoju strategii ubezpieczeniowej.Oferujemy fachową pomoc w zakresie:

  • identyfikacji, analizy i oceny potencjalnych zagrożeń, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i skali ich występowania, 
  • identyfikacji zakresu i wielkości ryzyka, które powinno być przedmiotem transferu w postaci umowy ubezpieczenia,
  • oceny stosowanych mechanizmów kontroli ryzyka, w tym oceny zabezpieczeń informatycznych, przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,
  • organizacji audytów ubezpieczeniowych przez inżynierów ryzyka,
  • wydawania stosownych rekomendacji dotyczących poprawy bezpieczeństwa,
  • opracowania i wdrożenia strategii zapobiegania ryzyku i procedur bezpieczeństwa,
  • wskazania możliwych metod transferu ryzyka poza Spółkę,
  • okresowego monitoringu ryzyk.

Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact