Kompleksowa likwidacja szkód – rzetelne wsparcie silnego partnera

Już od ponad 25 lat oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie we wszystkich kwestiach dotyczących likwidacji szkód, w tym również szkód wielkich i złożonych.

Aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji szkód, m.in. poprzez:

  • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań, aneksami, ugodami, cesjami itp.,
  • pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych – lub przejęcie i prowadzenie procedury odszkodowawczej w imieniu Klienta, aż do chwili wypłaty należnego odszkodowania,
  • asystę przy oględzinach rzeczoznawczych przy dużych i skomplikowanych szkodach,
  • pomoc w szybkiej restytucji mienia po szkodzie (współpraca z wyspecjalizowanymi firmami),
  • merytoryczną ocenę raportów szkodowych.

Kompleksowo wspieramy również cały proces zarządzania ryzykiem szkodowym, m.in. poprzez:

  • opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód,
  • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji, wdrażania procedur, a także postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
  • prowadzenie statystyk i sporządzanie raportów.

Naszym Klientom oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.


Twój kontakt

Robert Balcer
+48 22 51886-23
E-Mail-Contact