Transfer ryzyka – indywidualne strategie z Funk

Określenie przez Funk profilu ryzyka umożliwia wdrożenie optymalnej strategii dalszego postępowania, sprowadzającej się do następujących rozwiązań: akceptowania ryzyka, ograniczania ryzyka lub jego unikania poprzez przeniesienie na podmiot zewnętrzny – Ubezpieczyciela.

Strategia ubezpieczeniowa powinna jednak być indywidualnie dopasowana do konkretnej Spółki, specyficznych dla niej zagrożeń i uwzględniać aktualny stan rynku ubezpieczeniowego. Prawidłowo skonstruowany transfer ryzyka wymaga więc już nie tylko wieloletnich doświadczeń i szerokiej wiedzy merytorycznej, ale również bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa i dogłębnej znajomości rynku ubezpieczeniowego.

Powierzenie kwestii ubezpieczeniowych profesjonalistom jest więc najkorzystniejszym rozwiązaniem w ramach sprawnego zarządzania ryzykiem w Spółkach.

 

Funk od lat wspiera swoich Klientów w plasowaniu ryzyka:

począwszy od analizy ryzyk przeznaczonych do transferu, poprzez badanie podmiotów ubezpieczeniowych pod kątem wiarygodności finansowej oraz konkurencyjności cenowej i merytorycznej, aż do przedstawienia i wdrożenia optymalnego rozwiązania ubezpieczeniowego.

Brokerzy Funk działają we wszystkich obszarach, w których zarządzanie ryzykiem poprzez jego transfer jest niezbędne, dopasowując ochronę ubezpieczeniową do ryzyka specyficznego dla danej Spółki i do bieżącej sytuacji rynkowej. Skonstruowane programy ubezpieczeniowe, zarówno z rynków krajowych jak i międzynarodowych, oferują innowacyjne, efektywne rozwiązania chroniące przed klasycznymi i indywidualnymi zagrożeniami i dające pełną gwarancję bezpieczeństwa.

Globalny zasięg Funk umożliwia oferowanie najkorzystniejszych światowych rozwiązań również z zakresu poszukiwania alternatywnych metod finansowania ryzyka oraz zarządzania i administracji wdrożonym programem ubezpieczeniowym.


Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact