Kontrola realizacji programu

Doświadczony zespół brokerów, specjalistów z różnorodnych obszarów świata ubezpieczeń i finansów, gwarantuje pełne wsparcie w zakresie zarządzania i administracji wdrożonym programem ubezpieczeniowym, w tym w szczególności poprzez:

 • nadzór nad programem ubezpieczeniowym,
 • monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych Klienta,
 • dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb Klienta,
 • stały monitoring rynku ubezpieczeniowego i jego podmiotów pod kątem wiarygodności, kondycji finansowej, rzetelności i oferowanych produktów ubezpieczeniowych,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi,
 • weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych,
 • pełną opiekę nad terminami odnowień polis i płatności składek,
 • sporządzanie okresowych raportów dotyczących realizacji programu ubezpieczeniowego,
 • doradztwo przy udziale konsultantów, specjalistów i audytorów z takich dziedzin jak: prawo ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem, ochrona przeciwpożarowa,
 • wspomaganie zarządzania flotami samochodów. 

Zachowując najwyższe standardy obsługi, Funk zapewnia również profesjonalny system informatyczny, wspierający Klientów w zarządzaniu kwestiami ubezpieczenia i likwidacji szkód, przy zachowaniu rygorystycznych procedur bezpiecznego obiegu informacji, a także ochrony i archiwizowania danych. 

 

Prosta w użyciu platforma internetowa umożliwia Klientom dostęp do:

 • danych dotyczących ich polis,
 • wykazu szkód wraz z prowadzoną korespondencją szkodową.

Aplikacja zapewnia upoważnionym osobom szybki i łatwy dostęp do niezbędnych danych oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.


Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact