Korzyści ze współpracy

Funk jest silnym i kompetentnym partnerem we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem, ubezpieczeniami i rozwiązaniami emerytalno-inwestycyjnymi.

Nasi brokerzy wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie i siłę negocjacji, popartą realizacją złożonych projektów oraz dostępem do globalnego know-how grupy Funk, do analizy i opracowywania indywidualnych i optymalnych strategii spełniających wszystkie potrzeby i preferencje Klientów.

Korzyści płynące ze współpracy z Funk:

 • obniżenie kosztów ubezpieczeń dzięki negocjacji warunków umów z Ubezpieczycielami,
 • ponadstandardowy, szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • zakres ochrony dopasowany do rodzaju działalności Klienta i związanej z nią specyfiki, 
 • lokowanie ryzyk specyficznych i niestandardowych,
 • wszechstronnie skonstruowane i wdrożone programy ubezpieczeniowe, w tym światowe,
 • dostęp do alternatywnych form transferu ryzyka,
 • profesjonalne doradztwo prawno-ubezpieczeniowe,
 • dostęp do szerokiej wiedzy, wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia,
 • sprawna obsługa przez profesjonalny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
 • stały dostęp do najnowszych propozycji rynku ubezpieczeniowego,
 • monitoring terminowości rozliczeń i opłaty rat składek,
 • profesjonalna pomoc w procesie likwidacji szkody,
 • wykorzystanie siły przetargowej brokera ubezpieczeniowego w relacjach z Ubezpieczycielami,
 • gwarancja jakości i bezpieczeństwa w postaci polisy odpowiedzialności cywilnej brokera,
 • pełne bezpieczeństwo powierzonych danych.

Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact