Optymalny program ubezpieczeniowy

Prawidłowo skonstruowany program ubezpieczenia, poprzedzony rzetelną analizą możliwych zagrożeń, przynosi wymierne korzyści. Efekty współpracy z nami to indywidualny i dopasowany do potrzeb zakres ochrony oraz obniżenie kosztów ubezpieczenia.

Skonstruowanie takiego programu wymaga dokładnej analizy ryzyk występujących w prowadzonej działalności oraz doświadczenia i umiejętności w dostosowywaniu istniejących na rynku produktów ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dla naszych Klientów wprowadzamy również efektywne rozwiązania w ramach programów światowych, uzupełnianych każdorazowo o niezbędny lokalnie zakres ochrony. Szeroka sieć biur Funk oraz obecność poprzez sieć Funk Alliance w ponad 100 krajach świata gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie również na rynkach zagranicznych.

 

Oferujemy:

  • wszechstronną analizę istniejącego stanu ochrony ubezpieczeniowej pod względem jakości i szczelności ochrony ubezpieczeniowej,
  • analizę rodzaju i wielkości ryzyk wynikających z działalności Klienta - obejmującą identyfikację powstających zagrożeń oraz ocenę ich możliwych skutków, co pozwala na stworzenie właściwego programu ubezpieczenia,
  • indywidualnie dopasowane wzorce umów ubezpieczeniowych, uwzględniające specyfikę organizacji i działalności Klienta przy optymalizacji kosztów, w tym również poprzez dostęp do ofert z rynków międzynarodowych,
  • dostęp do specjalistycznych i konkurencyjnych rynków ubezpieczeniowych,
  • negocjacje warunków ubezpieczenia uwzględniające indywidualne potrzeby, oczekiwania, preferencje i możliwości oraz specyfikę branży - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.,
  • przedstawienie Klientowi możliwych wariantów programu ubezpieczeniowego i rekomendację najlepszej propozycji - z uwzględnieniem zarówno jakości udzielanej ochrony, jej kosztów, szybkości likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, jak również standingu finansowego ubezpieczyciela,
  • wdrożenie programu ubezpieczeniowego,
  • ulokowanie ubezpieczenia - merytoryczne sprawdzenie wniosków, polis, załączników, zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami,
  • opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń szkodowych,
  • tworzenie i wykorzystywanie produktów ubezpieczeniowych w programach lojalnościowych oraz innych, podnoszących wartość dodaną ofert naszych Klientów.