Prewencja

Określenie przez Funk profilu ryzyka, począwszy od identyfikacji, poprzez ocenę prawdopodobieństwa i skali występowania, aż do ustalenia poziomu akceptowalności – umożliwia prawidłowe zarządzanie ryzykiem.

Funk oferuje swoim Klientom fachową pomoc w ocenie możliwości kontroli własnej ryzyka lub transferu ryzyka na rynek ubezpieczeniowy poprzez następujące działania prewencyjne:

  • inspekcje lokalizacji będących przedmiotem ubezpieczenia, w tym przegląd istniejących w firmie systemów bezpieczeństwa, zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych,
  • ocenę i analizę zagrożeń pożarowych, chemicznych, wybuchowych itp. we wskazanych obiektach, sposobu zabezpieczania mienia pod kątem ochrony przed kradzieżą, włamaniami,
  • szacowanie wysokości potencjalnych szkód,
  • organizację audytów ubezpieczeniowych przez inżynierów ryzyka,
  • raporty z rekomendacjami dotyczącymi metod minimalizacji ryzyka i wdrożenia systemu prewencji za pomocą adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  • opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód,
  • opracowywanie i wdrażanie procedur i struktur zarządzania ryzykiem,
  • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji, wdrażania procedur, a także postępowania w przypadku wystąpienia szkody.

Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact