Usługi doradcze

Posiadając rozległą, interdyscyplinarną wiedzę i ponad 25-letnie doświadczenie na rynku krajowym, doradzamy naszym Klientom w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, w szczególności poprzez:

 • identyfikację, analizę i ocenę potencjalnych zagrożeń, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i skali ich występowania,
 • ocenę stosowanych mechanizmów kontroli ryzyka, w tym ocenę zabezpieczeń informatycznych, przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,
 • organizację audytów ubezpieczeniowych przez inżynierów ryzyka,
 • ocenę efektywności zastosowanych rozwiązań zarządzania ryzykiem i wdrożonych procedur,
 • wskazanie możliwych metod transferu ryzyka poza Spółkę,
 • opracowanie i wdrażanie programów naprawczych i procedur likwidacji szkód,
 • audyty aktualnych umów ubezpieczenia pod względem spójności i adekwatności do ryzyka prowadzonej działalności,
 • doradztwo przy tworzeniu wszelkich, również nietypowych programów ubezpieczeniowych,
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie administrowania polisami,
 • doradztwo przy udziale konsultantów, specjalistów i audytorów w sprawach prawnych dotyczących ubezpieczeń i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wykonywania ekspertyz, sporządzania opinii, interpretacji przepisów,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji, wdrażania procedur, a także postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
 • wyceny wartości majątku na potrzeby ubezpieczenia,
 • inne usługi wspierające każdy etap procesu zarządzania ryzykiem.

Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact