Funk Alliance - międzynarodowa sieć Funk

Funk Alliance jest zupełnie unikatowy – jako jedyna światowa sieć brokerów zarządzana w całości z Niemiec. Nasze własne 35 biura są wspierane dodatkowo przez partnerów z Funk Alliance na całym świecie. Dzięki komplementarnym umiejętnościom i doświadczeniu wspólnie tworzymy wartość dodaną dla naszych Klientów.


Funk Alliance to globalna sieć brokerów i partnerów Funk. Jej celem i zadaniem jest harmonizowanie i synchronizowanie zarządzania ubezpieczeniami i ryzykiem naszych Klientów w każdym miejscu na świecie. Dziś Funk Alliance jest obecne poprzez 300 biur w ponad 100 krajach. Zapewnia wdrożenie i realizację programów międzynarodowych oraz profesjonalne, lokalne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem ubezpieczeniami, ryzykiem i rozwiązaniami emerytalnymi.

Jako jedyna taka sieć brokerów z centralą w Niemczech gwarantuje efektywność, szybkość i dokładność działania – a korzystając z bogactwa doświadczeń uzyskanych w trakcie 40 lat istnienia - zapewnia naszym Klientom obsługę na najwyższym możliwym poziomie oraz pełne zrozumienie wzajemnych relacji i potrzeb.

Funk Alliance to największa międzynarodowa sieć zarządzana centralnie z Niemiec. Zarządzanie siecią oraz koordynacja programów międzynarodowych są prowadzone bezpośrednio przez Key Account Division (KAD) w Hamburgu – największy tego typu departament w Niemczech, którego pracownicy są osobami kontaktowymi dla globalnych korporacji.

Zespół wsparcia dla działu KAD obejmuje 45 doświadczonych wielojęzycznych pracowników o szerokim wachlarzu specjalizacji, którzy posiadają bogate doświadczenie w swojej dziedzinie i którzy zapewniają najwyższy standard obsługi. Pozostając w stałym kontakcie z partnerami z Funk Alliance zespół KAD dostarcza również informacji oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące specyfiki lokalnych uwarunkowań. 

Opracowana przez nas i zastrzeżona aplikacja o nazwie FACT (Funk Alliance Connect) zapewnia łączność pomiędzy wszystkimi partnerami Funk Alliance, spełniając wszelkie wymogi w zakresie jasności i bezpieczeństwa informacji.

Wszyscy partnerzy Funk Alliance na całym świecie podlegają surowym kryteriom selekcji: dobierani są na podstawie ich specjalistycznych, wysokiej klasy umiejętności, lokalnej reputacji i jakości usług. Częścią procesu selekcji i doboru partnerów jest również możliwość wyrażenia przez Klienta własnych preferencji.

Podstawowe kryteria wyboru:

  • zgodność z kodeksem etycznym Funk,
  • zgodność z ustalonymi standardami jakości,
  • zgodność z wytycznymi dotyczącymi przejrzystości,
  • wysoka jakość usług, powiązana z nienaganną reputacją,
  • niezależność,
  • uczciwość.

Z częścią firm partnerskich współpracujemy już od wielu lat – potwierdzając tym samym, iż główną wartością naszej kultury korporacyjnej jest ciągłość, odnosząca się zarówno do współpracy z naszymi Klientami, jak i partnerami biznesowymi.

Portal dla Klientów o nazwie MyFunk oferuje zintegrowany, interaktywny dostęp do wszystkich krajowych i międzynarodowych danych. Wszystkie istotne dane Klientów są przechowywane wyłącznie na autonomicznym serwerze w Hamburgu i zabezpieczone przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

W ramach Funk Alliance jesteśmy w stanie znaleźć najbardziej odpowiedniego, wykwalifikowanego i kompetentnego partnera w bezpośrednim otoczeniu Klienta w dowolnym miejscu na świecie oraz zapewnić prawidłową realizację międzynarodowych programów i profesjonalne, lokalne wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i szkodami.

Elastyczność tego systemu pozwala korzystać z globalnego know-how z jak największą korzyścią dla Klienta – a jednolitość zarządzania, kontrolingu oraz jasno określona odpowiedzialność dają gwarancję najwyższej jakości w ramach całej sieci.


Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
Email-Contact