Rozwiązania globalne

Nasza elastyczna światowa sieć biur gwarantuje kompleksową, świadczoną na najwyższym poziomie, obsługę ubezpieczeniową. Podstawą konstruowanych międzynarodowych programów ubezpieczeniowych jest dopasowanie ochrony do specyfiki działalności Klienta oraz wymogów lokalnego prawa i warunków danego rynku.

Dysponując globalnym potencjałem Funk Alliance gwarantujemy odpowiedni międzynarodowy zespół doświadczonych brokerów, specjalistów od zarządzania ryzykiem oraz projektowania i wdrażania programów ochrony – w każdym miejscu na świecie. 

 

Globalne rozwiązania zorientowane na Klienta

Pracownicy naszego departamentu Key Account Division (KAD) w Hamburgu są osobami kontaktowymi dla globalnych korporacji – wspierając Klientów na całym świecie w każdej kwestii dotyczącej ryzyka.

 • Elastyczność dzięki otwartemu systemowi
  Wymogi lokalnego prawa i warunki danego rynku mogą się znacząco różnić w zależności od branży i specyfiki działalności Klienta. Funk jest dziś obecny poprzez 300 biur własnych i partnerskich w ponad 100 krajach świata – dzięki czemu ma możliwość uwzględniania indywidualnych potrzeb Klientów oraz lokalnych uwarunkowań, korzystając z potencjału globalnej sieci.

 • Wsparcie najlepszych specjalistów
  Nasza globalna sieć zapewnia dostęp do szerokiego spektrum dostępnych na świecie rozwiązań i najlepszych specjalistów z rynków międzynarodowych, zapewniających obsługę na najwyższym możliwym poziomie. Klienci mają możliwość korzystania ze wsparcia wszystkich partnerów Funk w zarządzaniu lokalnym ryzykiem i szkodami.

 • Bezpieczny dostęp do danych
  Staramy się, aby nasi Klienci mieli zawsze dostęp do aktualnych danych, nawet przy skomplikowanych międzynarodowych programach. Portal dla Klientów o nazwie MyFunk oferuje zintegrowany, interaktywny dostęp do wszystkich krajowych i międzynarodowych danych. Wszystkie istotne dane Klientów są przechowywane wyłącznie na autonomicznym serwerze w Hamburgu i zabezpieczone przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

 • Odpowiedzialność wobec Klientów
  Zaufanie jest kwestią bliskości, dlatego staramy się poznać nie tylko bieżącą działalność naszych Klientów, ale również ich cele i wartości. Nasi specjalistyczni brokerzy i konsultanci są dedykowani do każdego Klienta jako osobisty, kompetentny kontakt, odpowiedzialny za wdrażanie międzynarodowych rozwiązań i strategii.

 

Partnerstwo na poziomie globalnym

Wdrażając międzynarodowe programy, postrzegamy się nie tylko jako pośrednik ubezpieczeniowy, ale także jako doradca do spraw ryzyka, udzielając kompleksowych porad i wskazówek.

Każdy globalny Klient Funk uzyskuje rzetelną poradę w kwestii adekwatności rozwiązań międzynarodowych w stosunku do potrzeb i poziomu ekspozycji na ryzyko.

Nasze międzynarodowe programy są konstruowane i wdrażane przy aktywnej współpracy ze strony Klienta: wymiana szczegółowych danych i wiedzy o istotnych kryteriach ryzyka jest również częścią udanego partnerstwa Funk – Klient.


Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
Email-Contact